techitout.co.il

הסלולר -הכלי העתידי להתנהלות היום יומית

המשך קריאה

ידידו הטוב ביותר של האדם המודרני הוא הסלולר. כך לפחות טוענים מומחי צרכנות רבים הנושאים עיניהם אל מכשיר זה כמכשיר העיקרי שינהל את חיינו. אומנם מכשיר זה כבר מעכשיו מנהל את חיינו את למה הכוונה ניהול חיים משא העתיד הקרוב צופן בחובו חידושים שלא שערום אבותינו ויכולים להפתיע גם אותנו? התשובה היא כן.

ובכל זאת אחר שענינו קצרה על שאלות אלו לא נוכל שלא לזון במידת מה את הסקרנים שבנו אודות השינויים הטכנולגיים העתידים לנחות על ראשנו ועל צוווארנו מבלי שנרגיש בכך. שינויים אלו יתנקזו במידת מה אל מכשיר אחד ויחיד והוא הסלולר שלנו.

הסלולר כאיבר החדש של האדם.
גוף האדם מורכב מאיברים רבים החיוניים לתפקודו התקין. במשך שנים רבות התרגלנו לתפקודם המלא של רמ"ח איברנו אך הגיע הזמן לצרף לחבורה חבר חדש והוא הסלולר- iDigital. מכשיר הסלולר עד שנים לא מעטות שימש בייעודו כטלפון נייד. שימוש זה צלח בשנים האחרונות ביתר שאת וכל אדם מן היישוב התרגל לרעיון שהוא יכול להתקשר עם כל מי שהוא רק רוצה בכל נקודה בעולם. הרעיון של אחזקת מכשיר אלקטרוני משוכלל בכיסך יומם וליל הוליד בקרב חברות האלקטרוניקה את הרעיון בדבר שימוש רבתי במכשיר זה לפונקציות רבות ונצרכות בתחום המדיה התקשורתית. הרי האדם המודרני זקוק לשירותים נוספים. רוב השירותים המוצעים כיום בעידן המודרני הם שירותים אלקטרוניים. משכך אין זה מן הנמנע לרכזם במכשיר אחד. לדוגמה: ידוע לכל שרוב העסקאות המבוצעות כיום הם עסקאות דרך חברות האשראי. עסקאות המבוצעות דרך מזומן הם מן המיעוט הן בשל חוסר זמינות המזומנים והן בשל העבודה שהנוחיות לשלם באשראי טובה יותר למרבית האוכלוסייה. כולנו בין כה וכה מחזיקים בארנקנו ההולך ונהיה דק כרטיסי אשראי רבים. אלא שגם את זאת ניתן לבטל. אם הסלולר שברשותנו יכול לשמש ככלי זיהוי באותו האופן שמשמש כרטיס האשראי הרי שאנו כבר לא נהיה צריכים לשאת עמנו ארנק. אם אנו נערוך קניות בסופר הרי שאנו נעביר בעדינות אלגנטית את הסלולר שלנו בקופה ונשלם באמצעות הסלולר את הקניות שביצענו זה עתה.

השימוש התדירי באינטרנט התעצמה תודות לעליית שוק הסמארטפונים בעולם. היכולת לגלוש בכל מקום בעולם דרך הסלולר היא כבר עובדה קיימת. שינוי רדיקלי זה בצורת הצריכה האינטרנטית של בני המערב תוליד בקרוב גם צורות התנהגויות שונות. לדוגמה אם אנו מעוניינים לקבל ייעוץ על משרות הייטק באזור חיפה כל מה שעלינו לעשות הוא לבקש מהטלפון שלנו שיחפש עבורנו הייטק דרושים והנה תוך מספר שניות אנו מקושרים לכל המשרות הרלוונטיות ומיקומם הגיאוגרפי במודעות הייטק דרושים. אולם לא רק משרות הייטק נוכל למצוא אלא גם קבלת ייעוץ ארגוני בכל מקום שרק נבחר וזאת אחרי מתן פקודה קולית ללא הזזת אצבע. נראה לומר שהמשפט הידוע תן לאצבעות ללכת בקרוב יהיו בלשון מליצית. פרטים נוספים ברשת iStore

techitout.co.il

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר